Κυριακή, Νοεμβρίου 12, 2006

Κυριακάτικο τραπέζι ...

Το ψάρι δέκα κιλά (!!!) στα κάρβουνα, καλά ψημένο.
Το μοσχοφiλερο* σωστά παγωμένο.
Οι ευχές έδιναν κι έπαιρναν κάθε φορά που τα ποτήρια γέμιζαν

Ναι, επαναλήφθηκαν πολλές φορές οι ευχές.

Η ημέρα έκλεισε με διάθεση να κλείσουν τα ανοιχτά προβλήματα.
Τα εσωτερικά, γιατί εκείνο για παράδειγμα του ΟΤΕ ακόμα παραμένει.


Για να δούμε η βδομάδα που αρχίζει, τι θα φέρει.*Διόρθωση κατόπιν υποδείξεως. ;)
Ευχαριστώ Κυρία ..:
Ξέρετε, ξέρω να το πίνω, δεν ξέρω πώς γράφεται -)
))