Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2006

Ελευθερία ...

Τεχνολογία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
πολιτικά προβλήματα, αλυσίδες της καθημερινότητας.
Πορεία με σκυφτό κεφάλι, που κοντεύει συνήθειο να γίνει.
Φτάνει!!!

Να είναι λεύτερο το φρόνημα
και οι αλυσίδες, όλες τους,
κομμάτια.

Για να κλείσει αυτή η "τριλογία" των πολιτικών ευχών.
Η πρώτη με την ύλη. Με το Ψωμί. Πάει να πει, να είναι δίκαιη η διανομή του πλούτου
Η δεύτερη με την ανθρώπινη Καλλιέργεια. Με την Παιδεία. Πάει να πει, να είναι κοινωνικό αγαθό η καλλιέργεια του ανθρώπου και όχι προϊόν προς κατανάλωση.
Και η τρίτη, η σημερινή, με την Ελευθερία. Να είναι το πνεύμα ελεύθερο και να αντιστέκεται σε κάθε είδους σκλαβιά.