Σάββατο, Δεκεμβρίου 16, 2006

Σάββατο με πρωινή ομίχλη ...

Ομίχλη λέει σήμερα ο καιρός.
Παρά τον ήλιο έξω.
Και είναι και αυτό που διάβασα, παντού.
Έκλεισε λέει ο Μπερίσα
την Ακαδημία Επιστημόνων στην Αλβανία.
Να μείνουν μόνον τεχνοκράτες.
Και υποτακτικοί.
Ποια άλλη θα μπορούσε νάναι σήμερα η ευχή;

Να φύγει η ομίχλη από το μυαλό
των ισχυρών του κόσμου..