Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2006

ευχή ...

Τα πουλιά, που ξαποσταίνουν στα δέντρα των κήπων και των κοντινών πάρκων,
ας πάρουν μαζί τους
το ρούχο της θλίψης απ' των ανθρώπων την ψυχή.

Να είναι η ματιά καθάρια
και η καρδιά με ένα χαμόγελο...