Κυριακή, Φεβρουαρίου 25, 2007

Με πολλή φαντασία είναι η αλήθεια ...

Μια πρωτοβουλία, η σφοδρή συζήτηση που άνοιξε, η άποψή μου ότι το διαδίκτυο δεν είναι χώρος που μπορεί να υποδεχτεί με μηχανιστική μεταφορά τις σχέσεις των ανθρώπων που διαμορφώνονται εκτός αυτού,
όλα αυτά ομού και .. παρέα με οδήγησαν σ' αυτό.

Δεν αμφισβητώ προθέσεις.

Φαντάστηκα καταστάσεις.

Τα προβλήματα θέλουν περισσότερη και μεγαλύτερη επεξεργασία για να βρουν λύση.
Πάντα κατά την ταπεινή μου γνώμη..
Οι βιαστικές λύσεις μπορεί να γεννήσουν πιο πολλά προβλήματα από αυτά που θέλουν να λύσουν.
Αν και αυτό το τελευταίο, ισχύει και για μη βιαστικές λύσεις...