Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2005

ράγες του τραίνου ...

Μονότονοι οι χτύποι στου τρένου τις ράγες.
Κόσμος γεμίζει κι αδειάζει την πλατφόρμα του σταθμού.
Άνθρωποι στατιστικές μεταβλητές, που θα δώσουν μέσους όρους, διακυμάνσεις, τυπικές αποκλίσεις.
Στοιχεία, που θα μελετήσει όταν τα χρειαστεί η Ιστορία.

Όταν οι αποκλίσεις παύουν να είναι τυπικές,
όταν η κάθε μια απόκλιση έχει το δικό της χαρακτήρα,
όταν οι αποκλίσεις είναι πραγματικότητα ενώ η τυπική απόκλιση το φανταστικό
τότε οι άνθρωποι γίνονται μοναδικότητες
τότε, του τραίνου οι ράγες, οδηγούν στον προορισμό τους
συρμούς γεμάτους Ιστορίες.